REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE TOSHIBA

“Cod promo 10% la produsele Toshiba!”

Perioada campaniei: 25 februarie – 1 martie 2021

Articolul 1. Organizatorul campaniei                                      

Art.1.1.  Organizatorul Campaniei promoționale  ”Cod promo 10% la produsele Toshiba!”(denumită în continuare “Campania”), este SC Marelvi Impex S.R.L., cu sediul în Rădăuți, Calea Cernăuți, nr. 114, judetul Suceava, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J33/393/1995, CUI 7282405, atribut fiscal RO.

Art.1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial („Regulamentul”), obligatoriu pentru toţi participanţii. Regulamentul promoţiei este întocmit și va fi disponibil pe toată perioada desfăşurării promoţiei pe site-ul www.demax.ro.

Art.1.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica/completa şi/sau schimba Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta desfăşurarea Campaniei, cu condiţia înştiinţării prealabile a participanţilor cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia şi prin întocmirea unui Act Adiţional la prezentul regulament.

Articolul 2. Denumire. Durata. Locul desfăşurării.

Art.2.1. Campania promoţională poartă denumirea ” Cod promo 10% la produsele Toshiba!”.

Art.2.2. Campania promoţională va începe la 25 februarie 2021 şi se va încheia la 1 martie 2021, în limita stocului de produse: mașini de spălat rufe și cuptoare cu microunde, brand Toshiba disponibile pe site-ul www.demax.ro.

Art.2.3. Perioada de utilizare a codului promo este 25 februarie –  1 martie 2021.

Art.2.4. Ultima zi de utilizare a codului promo de reducere la această campanie este de 1 martie 2021.

Articolul 3. Produse participante la campanie

Art.3.1. Obiectul campaniei îl reprezintă Masinile de spalat rufe Toshiba si Cuptoarele cu micorunde Toshiba comercializate pe site-ul www.demax.ro

Art.3.2 Campania se poate cumula cu alte campanii existente pe site, la produsele Toshiba.

Articolul 4. Dreptul şi condiţiile de participare

Art.4.1. De această campanie beneficiază orice persoană juridica sau fizică având adresa de livrare a produselor comandate în România, care a împlinit varsta de 16 ani până la data de 25 februarie 2021(prima zi a campaniei) și care achizitionează unul sau mai multe produse din categoria mașini de spălat rufe și cuptoare cu microunde, care fac obiectul acestei promoții, în perioada menționată în prezentul regulament.

Articolul 5. Modul de desfăşurare a campaniei promoţionale                                

Art.5.1. La achiziționarea unui produs Toshiba(mașină de spălat rufe sau cuptor cu microunde) de pe site-ul www.demax.ro, clientul, va beneficia de reducere 10% din valoarea produsului Toshiba achiziționat, doar dacă va introduce codul promo “Toshiba10” în comandă, în secțiunea Voucher pe pagina de Finalizare Comanda.

Art 5.2 Reducerea va fi acordată sub forma unui discount pe factură.

Articolul 6. Modalitate identificare și cumpărare

Art.6.1. O persoană poate achiziționa mai multe produse ce fac obiectul acestei promoții dacă produsele îndeplinesc condițiile prevăzute de prezentul regulament.

Articolul 7.  Condiții de validitate

Pentru ca un participant să fie considerat valid, trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la Articolul 4 al prezentului Regulament; 

Articolul 8.  Limitarea Răspunderii            

Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica și monitoriza modul în care se desfășoară Campania. În cazul în care se observă anumite tentative de fraudă, poate refuza utilizarea voucherului. Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude definitiv orice Participant în Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al Campaniei.

Articolul 9.  Semnalizare campanie

Campania va fi semnaliză cu bannere pe site, badge-uri pentru produsele participante, postări pe rețelele de socializare și articole pe Blogul Demax.  

Articolul 10.  Taxe și impozite

Organizatorul campaniei este raspunzator de plata taxelor sau obligațiilor financiare, conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta campanie se desfașoară cu scopul stimulării vânzărilor și promovării brandului Toshiba.

Articolul 11. Litigii

În cazul unor litigii apărute între Organizator şi participanţii cumpărători, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă.  Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente române de la sediul Organizatorului.

Articolul 12.  Întreruperea campaniei promoționale

Organizatorul își rezervă dreptul de a întrerupe Campania promoțională oricând pe parcursul desfășurării acesteia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzatoare (afișare pe site, etc.).

Articolul 13.  Regulamentul campaniei promoționale

Regulamentul campaniei promoționale este afișat și disponibil pe site-ul www.demax.ro pe toată perioada de desfășurare a promoției.

Articolul 14.  Dispozitii finale

Prezentul Regulament este în conformitate cu prevederile legislației naționale privind comercializarea produselor și serviciilor, respectiv Ordonanța de Guvern nr. 99/2000 și legile referitoare la protecția datelor cu caracter personal (Regulamentul UE 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE).

Organizatorul se angajează să respecte confidențialitatea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal, astfel cum sunt prezentate pe site-ul http://demax.ro la secțiunea politica de confidențialitate a datelor.

Organizatorul va lua toate măsurile necesare pentru desfășurarea Campaniei în condiții normale conform celor de mai sus, dar nu își asumă răspunderea pentru reclamații, contestații ale participanților care nu vizează încălcarea cadrului legal în vigoare.

Orice contestare având ca obiect campania promoţională “Cod promo 10% la produsele Toshiba!”, poate fi trimisă pe mail la adresa suport@demax.ro.

 Organizator,

SC Marelvi Impex SRL

Acest articol are 1 comentariu
  1. Pingback: Cod promo 10% pentru masini de spalat rufe si cuptoare cu microunde Toshiba - Blog DEMAX.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*